Swahili Bible2

[R-slider id=”2″]

Swahili Bible

Welcome to the Swahili Bible Website.

Swahili.Bible

Welcome to Swahili Bible site! Swahili, also known as Kiswahili, is a Bantu language and the first language of the Swahili people. It is a lingua franca of the African Great Lakes region and other parts of eastern and southeastern Africa, including Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Mozambique and the Democratic Republic of the Congo. It is estimated that around 15 Million users speak it. The New Testament was first translated into Swahili around 1850. United Bible Societies is working towards making this Bible available to all who need it.

title

Bible Society of Kenya

Bible Society of Kenya

Bible House, Langata Road
Madaraka, Nairobi
PO Box 72983
Tel: 254 20602807
E-mail: info@biblesociety-kenya.org


UTANGULIZI

Kitabu cha Mwanzo ndicho cha kwanza katika orodha ya vitabu vya Biblia. Jina Mwanzo linatokana na kitabu chenyewe (1:1) kwa maana ya asili na chanzo cha ulimwengu, mtu, dhambi, kifo na taifa la Israeli. Jambo la msingi ni Mungu na mtu katika uhusiano wao na pia mpango wa Mungu wa wokovu na uteule wa watu wa wake.

Mungu ndiye Muumba wa vitu vyote. Mungu alimwumba mtu, lakini mtu huyo alimwasi Muumba wake, na kwa uasi wake watu wote wakawa wenye dhambi. Matokeo ya dhambi yakawa kifo. Kwa kuwa tangu mwanzo Mungu aliahidi kuujalia uumbaji wake baraka zake. Ndipo hata mtu alipoasi, Mungu aliendelea kujifunua kwake, kunena na wateule wake, kuwapa wajibu na kuwabariki.

Yaliyomo:

1. Simulizi la awali kuhusu ulimwengu na mtu, Sura 1–11

(a) Kuumba ulimwengu (1–2)

(b) Uasi na kuanguka kwa mtu (3)

(c) Uasi unaongezeka (4–5)

(c) Nuhu na gharika (6–9)

(d) Mnara wa Babeli (10–11)

2. Historia ya awali ya Waisraeli, Sura 12–50

(a) Habari za Abrahamu na watoto wake (12–24)

(b) Habari za Yakobo (25–36)

(c) Habari za Yusufu (37–50)